V dňoch 12.07.2021 - 16.07.2021 bude prevádzka UZAVRETÁ z dôvodu čerpania dovolenky.


Autoservis, pneuservis Košice - KABE PNEU s.r.o.

Hladame automechanika

Je najnovšia špeciálna plynná zmes na hustenie pneumatík.

Požitie SECUR PNEUS využíva dlhodobé výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti letectva a automobilového športu, kde sú nároky na bezpečnosť a spoľahlivosť najvyššie.

SECUR PNEUS teraz poskytuje technológiu, ktorá nebola do dnešného dňa bežnému užívateľovi ciest k dispozícii. V súčasnej dobe SECUR PNEUS predstavuje výhodné riešenie pre tých vodičov, ktorí kladú najvyššie nároky na svoje pneumatiky a súčasne hľadajú optimálne náklady a najvyššiu mieru aktívnej bezpečnosti.

SECUR PNEUS je inertná plynná zmes, je úplne bez kyslíka a iných nečistôt, ktoré sa bežne nachádzajú v stlačenom vzduchu a sú príčinou trhlín a straty pružnosti pneumatík. Kyslík je príčinou starnutia materiálu a veľmi často tiež príčinou deštrukcie pneumatiky. Vysoké prevádzkové teploty a prítomnosť kyslíka podporujú samostatné vznietenie vnútrajšku pneumatiky a okrem toho je kyslík hlavnou príčinou úbytku tlaku. SECUR PNEUS tak zvyšuje životnosť pneumatík

je bez oleja

Pre mazanie kompresorov je najmä používaný olej. Prítomnosť olejových pár vnútri pneumatík výrazne urýchľuje proces starnutia gumy a v spojení s kyslíkom vedie k vytvoreniu horľavých plynných zmesí, u ktorých hrozí nebezpečenstvo samovznietenia.

je bez vlhkosti

Používanie bežných kompresorov znamená aj prítomnosť atmosférickej vlhkosti v pneumatike. Výskyt vlhkosti spôsobuje nielen výkyvy tlaku v závislosti na teplote, ale vedie aj k oxidácii a starnutiu tých častí pneumatiky, ktoré sa nachádzajú vnútri, t.j. vnútorný povrch gumy, ventilu a disku kolesa.

Ako pracuje

SECUR PNEUS je založený na veľmi jednoduchom princípe. Doteraz používaný, stlačený vzduch bežne obsahuje nežiadúce zložky, ako je kyslík, olej, prach a atmosférická vlhkosť, ktoré sú pre vaše pneumatiky škodlivé. SECUR PNEUS je bez týchto elementov, a tak všetky negatívne vplyvy celkom eliminuje.

Viac kilometrov

Plynná zmes SECUR PNEUS zaručuje správny a stály tlak pneumatiky po dobu 5x dlhšiu než pri plnení normálnym vzduchom. Pneumatiky plnené SECUR PNEUS preto podliehajú ďaleko menej negatívnym vplyvom, ktoré vznikajú pri jazde s podhustenými pneumatikami. To vedie k podstatnému zvýšeniu výkonu pneumatiky a k zníženiu spotreby pohonných hmôt.

Väčšia istota

Secur Pneus vyplňuje bezpečnostné vákuum medzi pneumatikou a vozidlom. Princíp je veľmi jednoduchý. SECUR PNEUS zabraňuje tvorbe zápalných zmesí vo vnútri pneumatík, čo by mohlo pri prehriatí viesť až k ich deštrukcii. Správny tlak pneumatík zaisťuje dokonalé jazdné vlastnosti aj v kritických situáciách a pri všetkých spôsoboch jazdy.

SECUR PNEUS = okamžitá väčšia bezpečnosť.

Ceny plnenia plynom:

12'' až 14'' 1,70 € / pneu
15'' až 18'' 2,20€ / pneu
Van + Off Road 2,60 € / pneu

Ceny sú uvedené s DPH , Zmena cien vyhradená.